Výrobní prostory

  • U výběru podlahového materiálu ve výrobních prostorách je důležité zvážit zatížení a namáhaní podlahy.
  • Dále pak možné znečištění podlahy při výrobním procesu a podle toho vybrat odpovídající podlahu, která vydrží bez poškození vysoké namáhaní pohybem pracovníků a výrobky, ale i dopravními prostředky nebo i zatížením stroji a zařízením používaným při výrobě.
  • Důležitá je i informace o tom, jestli hrozí nebezpečí znečištění podlahy ropnými produkty, oleji, mazivy nebo jinými chemickými sloučeninami.
  • Na základě těchto informací Vám nabídneme několik alternativ kvalitních podlahových krytin, které splní i Vaše nejnáročnější přání a požadavky na kvalitu a odolnost.
  • Současně s tím jsme schopni nabídnout Vám širokou škálu barev, tak aby vzniklo příjemné pracovní prostředí, ale i s ohledem na funkčnost podlahy.

Kde nás najdete?